ALGEMENE INFO

Algemene voorwaarden

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting SportSupport Kennemerland zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. Deelnemen aan de Haarlems Dagblad Grachtenloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 4. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting SportSupport Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 5. Stichting SportSupport Kennemerland is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 6. Indien de Haarlems Dagblad Grachtenloop door overmacht op het laatste moment moet worden afgelast, zal geen restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde t-shirts en andere bestelde goederen.
 7. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
 8. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
 9. Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.grachtenloop.nl. Betaling geschiedt via IDeal.
 10. Inschrijving voor bedrijventeams is mogelijk via www.grachtenloop.nl. Bedrijven krijgen een factuur toegestuurd. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen en de betaling dient voor aanvang van het evenement voldaan te zijn.
 11. Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.
 12. Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde bedrijventeam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
 13. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (info@grachtenloop.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van startnummer, de naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer. Tevens ontvangt de organisatie een bevestiging van de ‘nieuwe’ alsmede de ‘oude’ deelnemer.
 14. Ouders die deelnemen aan de kinderlopen dienen zich apart in te schrijven voor de desbetreffende afstand.
 15. Voor deelname aan de 10 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
 16. Voor deelname aan de 5 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 10 jaar.
 17. Voor deelname aan de 1 km geldt een minimum leeftijd van 4 jaar en een maximum leeftijd van 12 jaar.

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie. Pinterest voor foto’s en op Youtube voor films

Schrijf je nu in!

INDIVIDUEEL

BEDRIJVENLOOP

GROEP